Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, /2008

obsah

contents

úvodník /editorial

Janů L.

původní práce /original article

Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Ustohal L., Venclíková S., Čéšková E., Večeřová M.

souborný článek /review article

Malá E.

referáty z písemnictví

Veselý J.

souborný článek /review article

Pavlát J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Bašný Z.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.