Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

SJEZD AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉ ASOCIACE
POTŘEBUJEME SERTINDOL?
UEMS 2008 - SPRING MEETING OF BOARD AND SECTION OF UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES IN PSYCHIATRY


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 204 -212

Zpět