Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

PŘEDPLATNÉ

Předplatné

Časopis vychází 6x ročně
Cena jednotlivého výtisku 95 Kč
Cena celoroční předplatné 520 Kč

Členové České psychiatrické společnosti ČLS JEP
Předplatné v rámci členského příspěvku.
Dotazy a reklamace:
Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610, prihonska@galen.cz

Ostatní předplatitelé v České republice:
Česká pošta, s. p.
oddělení periodického tisku
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
Fax: 267 196 287
www.postabo.cz

Nové předplatné, dotazy a reklamace: postabo.prstc@cpost.cz

Ostatní předplatitelé ve Slovenské republice:
L.K. Permanent spol. s r.o.
poštový priečinok 4
834 14 Bratislava 34
Kontakt: Hrušková Zuzana
tel.: 00421/2/49 11 12 02
fax.: 00421/2/49 11 12 09
www.predplatne.sk

Nové předplatné, dotazy a reklamace: hruskova@lkpermanent.sk

S objednávkami starších vydání a celých ročníků se obracejte na adresu prihonska@galen.cz

For overseas orders please write your request to prihonska@galen.cz