Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

K článku M. Nováka: E-KONTROVERZE: PRO-ANOREKTICKÉ WEBY

Faltus F.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 199 -201

Zpět