Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

KAM KRÁČÍ AT LÉČBA?

Janů L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 159 -160

Zpět