Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

E-KONTROVERZE: PRO-ANOREKTICKÉ WEBY

E-CONTROVERSY: PRO-ANOREXIA WEB SITES

Novák M.

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice,
ředitel MUDr. J. Tomeček
SOUHRN

Termín pro-anorexia implikuje propagaci nebo podporu názoru na mentální anorexii, v jehož rámci je pojímaná spíše jako jedna z forem životního stylu než jako nemoc. Následující článek se zabývá internetovými portály, které pacientkám odmítajícím péči odborníků poskytují bezpečný prostor k diskusím o  své chorobě. Navíc zároveň otevřeně zpochybňují převládající konsenzus lékařů a psychologů, kteří pojímají mentální anorexii jako duševní nemoc, nikoli jako životní filozofii.

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, internet, životní styl, pro-anorektické portály.

SUMMARY

Novák M.: E-controversy: Pro-anorexia Web Sites

Anorexia refers to the promotion or support of anorexia nervosa as a lifestyle choice rather than a mental disorder. The following article is concerned with web sites that not only give those who choose to defer or refuse medical or psychological treatment a place to discuss their illness in a non-judgmental environment. They go further, disputing the prevailing medical and psychological consensus that treats anorexia nervosa as a mental illness rather than a life philosophy.

Key words: eating disorders, anorexia nervosa, internet, life style, Pro-anorexia Web Sites.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 196 -198

Zpět