Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, /2005

obsah

contents

úvodník /editorial

Libiger J.

souborný článek /review article

Čéšková E., Novotný T., Floriánová A., Pálenský V.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš R.

historky z psychiatrie

Klik J.

recenze

referáty z písemnictví

Veselý J., Fuchs B.