Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ARNOŠTKA MATOVÁ SE V BŘEZNU DOŽÍVÁ 80 LET

Skála J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 122

Zpět