Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

10. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
XXVII. (XII. MEDZINÁRODNÁ) SLOVENSKO-ČESKÁ SÚDNE-PSYCHIATRICKÁ KONFERENCIA
17. KOŠICKÉ SEXUOLOGICKÉ DNY
21. KONFERENCE "DUŠEVNÍ


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 111 -120

Zpět