Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

historické pohledy

K OTÁZCE VZTAHU ČESKÉ A NĚMECKÉ PSYCHIATRICKÉ KLINIKY PRAŽSKÝCH LÉKAŘSKÝCH FAKULT DO ROKU 1918

Hlaváčková L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 108 -110

Zpět