Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 3. ÚNORA 2005

Baudiš R.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 121

Zpět