Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

referáty z písemnictví

REFERÁTY O ČLÁNCÍCH ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

Veselý J., Fuchs B.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 127 -128

Zpět