Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, únor/February/2012

obsah

contents

úvodník /editorial

Prim. MUDr. Jaroslav Novotný, vedoucí lékař

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

recenze

Ctirad John, Štěpán Svačina (ed.)

recenze

Stanislav Kratochvíl

recenze

Renatě Motschnig, Ladislav Nykl