Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

PETR WINKLER: ÚČET ZA NEMOCI MOZKU
Reflex 2011; 42:50-51


V roce 2005 Evropská mozková rada (EBC - European Brain Council) začala počítat, kolik Evropany tyto nemoci stojí. Šlo o studii, na které se podílela více než stovka vybraných expertů. Zjistilo se, že zasahují do života 127 milionů obyvatel evropské pětadvacítky. Každoroční náklady dosahují závratných 386 mid. eur. Do studie nebyly zařazeny diagnózy, pro něž chyběly některé ekonomické údaje. Pro studii, která částečně nastartovala v roce 2005, měli výzkumníci v letošním roce k dispozici mnohem přesnější data a podařilo se jim vyčíslit celkovou zátěž ještě exaktněji. Celkové náklady na nemoci mozku dosáhly v Evropě v roce 2010 astronomických 798 mld., což odpovídá 1550 eurům na obyvatele za rok. Zasažena je zhruba jedna třetina z 514 milionů Evropanů. Celkové náklady na kardiovaskulární choroby v Evropě se odhadují "pouze" na 182 mld. eur a na rakovinu asi na 150-550 mld. eur. V ČR se na léčbu demence vynakládá v průměru na jednoho pacienta třikrát méně než ve Velké Británii, Španělsku(I), Švédsku nebo Lucembursku. Na léčbu psychóz také bezmála třikrát méně než ve Velké Britanii. To jsou velmi důležité informace, bez dalších výzkumů je ale velmi těžké je interpretovat.

Nejméně stojí Evropu poruchy příjmu potravy (827 milionů eur ročně), nejvíce poruchy nálady (113 mld. eur ročně). Enormní zátěž představují také demence (105 mld. eur ročně). V ČR je nejdražší léčba mozkové "mrtvice" (1,6 mld. eur ročně), poruch nálady (1,3 mld. eur ročně) a psychóz (1,1 mld. eur ročně). Předpověď dlouhodobého stárnutí s sebou patrně přinese další zvyšování uvedených nákladů.

doc. MUDr. František Faltus, DrSc.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(1): 47

Zpět