Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, 12/2010

obsah

contents

úvodník /editorial

doc. MUDr. Jan Vevera, prof. MUDr. Jiří Raboch, doc. Ing. Martin Dlouhý

původní práce /original article

Lucie Nawková, Tereza Adámková, Petra Holcnerová, Alexander Nawka, Bibiána Bednářová, Světlana Žuchová, Tea Vukusic Rukavina, Michal Miovský, Jiří Raboch

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

kongresy, konference, kursy

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

recenze

Jiří Raboch, Martin Anders, Pavla Hellerová, Petra Uhlíková (eds.)