Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 7, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Anders M.

původní práce /original article

Miovská L., Coufalová M., Miovský M., Mravčík V.

souborný článek /review article

Pavlát J., Pavlovský P., Janáčková L.

zprávy /news

Bob P.

zprávy /news

Nešpor K.

zprávy /news

Vinař O.

zprávy /news

Vinař O.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

referáty z písemnictví

Veselý J.