Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

POHLAD NA 159. VÝROČNÝ KONGRES AMERICKEJ PSYCHIATRICKEJ ASOCIÁCIE
III. KONFERENCE AMBULANTNÍCH PSYCHIATRŮ


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 390 -392

Zpět