Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, /2005

obsah

contents

původní práce /original article

Kašpárek T., Čéšková E., Přikryl R., Kučerová H., Prokeš B., Špaček J., Ondrušová M.

souborný článek /review article

Čéšková E.

diskuse

Vinař O.

diskuse

Vevera J., Raboch J.

z historie

Doněk E., Doněk A.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.