Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

POUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH RESTRIKTIVNÍCH PROSTŘEDKŮ V ANGLII

Baudiš P., Bašný Z.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 228 -230

Zpět