Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

z historie

PRVNÍ PSYCHIATRICKÝ PRIMARIÁT NA MORAVĚ

Doněk E., Doněk A.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 232

Zpět