Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, únor/February/2010

obsah

contents

původní práce /original article

Jiří Raboch, Lucie Kališová, Alexander Nawka, Eva Kitzlerová, Martin Černý a skupina EUNOMIA

původní práce /original article

Peter Janík, Vladimír Novotný, Dušan Kešický

forenzní fórum /the forensic forum

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

MUDr. Pavel Baudiš, CSc.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

kongresy, konference, kursy

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

historické pohledy

MUDr. Jaroslav Vacek

recenze

Jens B. Asendorpf

recenze

Stanislav Kratochvíl

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

referáty o literatuře

Dopheide Ja, Pliszka Sr