Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, srpen/August/2012

obsah

contents

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

kongresy, konference, kursy

recenze

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

referáty o literatuře