Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, 4/2011

obsah

contents

úvodník /editorial

souborný článek /review article

Ján Praško, Jana Vyskočilová, Miloš Slepecký, Miroslav Novotný

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP