Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, 2/2011

obsah

contents

úvodník /editorial

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

kongresy, konference, kursy

prof. PhDr. Anton Heretik, CSc, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

kongresy, konference, kursy

Martin Černý, Dita Kalnická, Jan Vevera

kongresy, konference, kursy

Doc. MUDr. P. Pavlovský, CSc.

kongresy, konference, kursy

MUDr. Ondřej Pěč (předseda sekce sociální psychiatrie)

zprávy /news

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., předseda ČPS

zprávy /news

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

dopisy redakci

MUDr. Drs. Ludmila Neradová, doc. MUDr. Drs. Jindřich Mischa Nerad

recenze

Patricia Hughes, Daniel Riordan

historické pohledy

MUDr. Jaroslav Vacek

recenze

Růžička J.