Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červen/2023

obsah

contents

původní práce /original article

Gabriela Jirečková, Lucie Kališová, Jozef Buday, Tadeáš Mareš, Thai Hong Le, Eva Magyarová, Martin Anders

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

kongresy, konference, kursy