Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, /2005

obsah

contents

úvodník /editorial

Drtílková I.

původní práce /original article

Žourková A., Kašpárek T., Skotáková S., Večeřová M.

zprávy /news

Faltus F.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.