Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

V. SYMPOZIUM VĚNOVANÉ VÝUCE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH

Beran J., Vymetal J.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(5): 284 -286

Zpět