Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

80 LET MUDR. MIROSLAVA PLZÁKA, CSC.

Faltus F.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(5): 287

Zpět