Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

POHYBOVÁ CVIČENÍ A JÓGA V PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTI

Nešpor K.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(5): 268 -270

Zpět