Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/April/2014

obsah

contents

souborný článek /review article

Marie Ocisková, Zuzana Sedláčková, Ján Praško, Monika Černá, Daniela Jelenová, Dana Kamarádová, Barbora Mainerová, Klára Látalová

souborný článek /review article

Robert Roman, Miroslav Světlák, Alena Damborská, Miloslav Kukleta

forenzní fórum /the forensic forum

recenze

Kučerová H.