Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 3, červen/June/2010

obsah

contents

původní práce /original article

Libuše Čeledová, Radek Ptáček, Rostislav Čevela, Ilja Žukov, Hana Kuželová

souborný článek /review article

Bibiána Bednářová, Anna Yamamotová, Hana Papežova

sekce mladých psychiatrů

MUDr. Zuzana Lattová

recenze

Stanislav Kratochvíl