Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

sekce mladých psychiatrů

ZPRÁVA O ČINNOSTI WPA EARLY CAREER PSYCHIATRISTS COUNCIL

MUDr. Zuzana Lattová

česká zástupkyně ve WPA Early Career Psychiatrists Council, koordinátorka oblasti Evropa II

WPA Early Career Psychiatrists Council je organizace Světové psychiatrické asociace (WPA) sdružující zástupce mladých psychiatrů z jednotlivých zemí. Mladý psychiatr je lékař v předatestační přípravě nebo do pěti let od získání odborné způsobilosti v oboru. Cílem tohoto sdružení je zejména usnadnění komunikace mezi mladými psychiatry a vedením WPA, dále podpora zapojení mladých psychiatrů do různých aktivit v rámci WPA a také profesionální rozvoj mladých psychiatrů.

WPA Early Career Psychiatrists Council formuloval akční plán na rok 2010 s  následujícími body:

Více naleznete na www.wpanet.org.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(3): 190 -191

Zpět