Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/December/2013

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Zuzana Sedláčková, Ján Praško, Miloš Sedláček, Marie Ocisková, Klára Látalová, Dana Kamarádová

souborný článek /review article

Martina Raudenská, Jaromír Gumulec, Markéta Sztalmachová, Marie Nováková, René Kizek, Michal Masařík

souborný článek /review article

Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková

recenze

Ptáček R, Bartůněk P, Mach J et al.

referáty o literatuře