Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/April/2013

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Lenka Štěpánková, Eva Králíková, Kamila Zvolská, Alexandra Kmeťová, Martin Anders, Zbyněk Bortlíček, Milan Blaha, Michal Štícha

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP