Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, /2009

obsah

contents

úvodník /editorial

Vinař O.

referáty z písemnictví

Veselý P.

z historie

Vacek J.

referáty z písemnictví

Veselý P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Raboch J.

zprávy /news

Baudiš P.

recenze

Kratochvíl S., Nakonečný M., Svoboda M.