Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

47. VÝROČNÍ SETKÁNÍ ACNP (AMERICAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY)

Čéšková E.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2009;105(2): 85 -90

Zpět