Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, /2007

obsah

contents

souborný článek /review article

Čéšková E.

z historie

Vacek J.

referáty z písemnictví

Veselý J.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

zprávy /news

Pavlovský P.