Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

ZEMŘEL PRIMÁŘ MUDR. PAVEL ZEMEK, CSc.

Pavlovský P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(4): 211

Zpět