Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU: NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ

Králíková E.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(4): 198 -199

Zpět