Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

RESTRIKTIVNÍ POLITIKA VE VZTAHU K ALKOHOLU A TABÁKU SE VYPLÁCÍ

Nešpor K, Csémy L.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(4): 200

Zpět