Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, září/2016

obsah

contents

původní práce /original article

Dana Kamarádová, Ján Praško, Klára Látalová, Lucie Panáčková, Jan Švancara, Marie Ocisková, Aleš Grambal, Zuzana Sigmundová, Daniela Jelenová, Andrea Kovácsová, Sněžana Cakirpaloglu, Petra Kasalová, Vratislav Bareš Kristýna Vrbová

souborný článek /review article

Veronika Hublová, Iva Stehnová, Libor Ustohal Hana Přikrylová Kučerová

souborný článek /review article

Michaela Mayerová, Miroslav Turjap, Libor Ustohal, Jan Pivnička, Eva Čéšková