Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

MUDR. JAROSLAVA PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ (1927-2016)


Česká a slovenská psychiatrie

Podle sdělení rodiny zemřela dne 29. 6. 2016, a to po dlouhé těžké nemoci, významná představitelka československé sexuologie, MUDr. Jaroslava Pondělíčkova-Máslová. Kolegyně Jaroslava Pondělíčkova se narodila 14. 8. 1927 v Přelouči. Svou lékařskou praxi začínala na psychiatrickém oddělení v  Karlových Varech. Pokračovala pak v Sexuologickém ústavu v Praze od roku 1961 až do roku 2011, kdy ze zdravotních důvodů zanechala klinické praxe. Patřila k  zakladatelské generaci pražské sexuologické školy, kterou založil a vybudoval profesor Josef Hynie (1900-1989). Její spolupráce s profesorem Janem Rabochem (1917-2002) přinesla kromě vědeckých publikací také několik významných sexuálněvýchovných titulů.

Ve své klinické i výzkumné činnosti se Jaroslava Pondělíčkova věnovala prakticky celé široké oblasti mezioborové lékařské disciplíny, kterou sexuologie byla a je. Od poruch tělesně pohlavního vývoje a poruch plodnosti, až po sexuální dysfunkce, parafilie i sexuální delikvenci. Během své dlouhé klinické činnosti pomohla vyřešit problémy nesčetného počtu pacientů a  pacientek. Jako lékařka byla oblíbená, jako odborník kolegy uznávaná. Byla autorkou a spoluautorkou mnoha odborných prací. Přednášela na konferencích doma i v zahraničí.

Široká veřejnost ji znala jako autorku četných sexuálněvýchovných článků a  knížek, které na svou dobu nezvykle otevřeně informovaly o sexualitě několik generací čtenářů. Mezi její sexuálněvýchovné publikace patří Mladá dívka a sex (1969, 1972), Lidská sexualita (1971, 1974 - spolu s Ivo Pondělíčkem), Manželská sexualita (1986, 1991), Třetí pohlaví (1992 - spolu s A. Brzkem), Pohlavní život (2005), O sexualitě a partnerských vztazích (2005 - spolu s prof. Janem Rabochem), Sexuální zrání mladého muže (2007 - spolu s Ivo Pondělíčkem). Byla významnou spoluautorkou rubriky Sally v tehdy populárním časopise Mladý svět a  vtipnou glosátorkou nejrůznějších problémů lidské sexuality v tištěných médiích, v rozhlase nebo televizi.

Byla bytostí vyrovnanou, s neobyčejně pozitivní a společenskou povahou. Do věku velmi pokročilého sportovala, zejména pravidelně hrála tenis. Byla též pečlivou matkou pro svého syna, úspěšného lékaře. Česká medicína ztratila v  Jaroslavě Pondělíčkové významnou osobnost, která zanechala pozitivní stopu nejen v sexuologii, ale i v lidech, kteří měli tu čest ji poznat.

Jaroslav Zvěřina
a kolektiv Sexuologického ústavu
1. lékařské fakulty UK v Praze


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(4): 198

Zpět