Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/2015

obsah

contents

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

recenze

Ptáček R, Bartůněk P et al.