Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, únor/2015

obsah

contents

původní práce /original article

Andrea Cinculová, Dana Kamarádová, Marie Ocisková, Ján Praško, Klára Látalová, Kristýna Vrbová, Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Anežka Ticháčková

souborný článek /review article

Dana Kamarádová, Ján Praško, Tomáš Divéky, Aleš Grambal, Klára Látalová, Petr Šilhán, Anežka Ticháčková