Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, říjen/October/2011

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Ondřej Pěč, Barbora Wenigová, Martin Dlouhý, Tomáš Raiter, Pavla Šelepová, Jan Stuchlík, Jiří Bartoš

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

sekce mladých psychiatrů

Nawka A, Raszka M, Pacherová L, Lattová Z, Kmoch V, Nawková L, Šóš P, Bednářová B, Novák T

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

referáty o literatuře

MUDr. Jaroslav Veselý

recenze

Vojtěch Černý, Miroslav Hajduk