Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/April/2010

obsah

contents

úvodník /editorial

kazuistika /case report

Pavel Pavlovský, Eva Janečková, Ludmila Šrutová

kazuistika /case report

Eva Kadlecová, Iveta Burdová, Miluše Holáková, Lenka Kozáková

forenzní fórum /the forensic forum

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

referáty o literatuře