Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, říjen/2010

obsah

contents

souborný článek /review article

Miroslav Zeman, Roman Jirák, Jiří Raboch, Marek Vecka, Aleš Žák

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

sekce mladých psychiatrů

MUDr. Vladimír Kmoch, MUDr. Alexandr Nawka, MUDr. Michal Raszka,MUDr. Ondřej Fiala, MUDr. Petr Dušek, MUDr. Filip Růžička

referáty o literatuře