Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, září/September/2010

obsah

contents

původní práce /original article

Radek Ptáček. Hana Kuželová, Milan Macek jr.

souborný článek /review article

Eva Rozsívalová, Alexandra Trefilová, Ivo Paclt

sekce mladých psychiatrů

MUDr. Alexander Nawka

zprávy /news

MUDr. Zdeněk Bašný sen.

kongresy, konference, kursy

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

zprávy /news

Mgr. Tomáš Petr, předseda psychiatrické sekce České asociace sester

historické pohledy

MUDr. Jaroslav Vacek

recenze

Jörg Walden, Heinz Grunze

novinky z literatury

MUDr. Martin Anders, Ph.D.