Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, /2009

obsah

contents

úvodník /editorial

Anders M.

úvodník /editorial

Raboch J.

úvodník /editorial

Pěč O.

úvodník /editorial

Čéšková E.

souborný článek /review article

Kašpárek T., Riečanský I.

souborný článek /review article

Váchová P. E., Racková S., Janů L.

souborný článek /review article

Mourek J., Pokorný J., Marešová D., Paclt I.

souborný článek /review article

Vondráčková Holcnerová P. , Vacek J., Košatecká Z. 3

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Přikryl R.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Přikryl R.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Přikryl R.

zprávy /news

Raboch J.

zprávy /news

Libiger J.

zprávy /news

Janíček J.

referáty z písemnictví

Veselý J.