Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, prosinec/2016

obsah

contents

původní práce /original article

Radek Ptáček, Jiří Raboch, Martina Vňuková, Jaroslav Hlinka, Martin Anders

forenzní fórum /the forensic forum

Anton Heretik st., Ivan André, Katarína Haidová, Andrea Heretiková Marsalová, Ľuba Izáková, Róbert Máthé, Igor Obuch, Lucia Žlnayová

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP